Endodoncja

W sytuacji, gdy stomatologia zachowawcza okazuje się niewystarczająca (np. w przypadku zapalenia miazgi zębowej, uszkodzenia mechanicznego lub martwicy) Pacjentom zapewniamy leczenie endodontyczne. W ramach endodoncji wykonujemy leczenie kanałowe pierwotne i wtórne. Przeprowadzane z użyciem zaawansowanych metod leczenie endodontyczne poprzedza precyzyjna diagnostyka z użyciem m.in. radiowizjografii cyfrowej. Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa leczenie endodontyczne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym.

 

Kiedy jest konieczne i jak przebiega leczenie endodotynczne?

Leczenie endodontyczne konieczne jest w przypadku zainfekowania miazgi zębowej, do której dochodzi w wyniku rozwoju próchnicy. Zapalenie miazgi może być również następstwem uszkodzenia mechanicznego, np. pęknięcia lub złamania zęba, a także martwicy zęba. Poprzedzone szczegółową diagnostyką leczenie endodontyczne polega na całkowitym usunięciu miazgi zębowej. Otwarcie i opracowanie kanału odbywa się w znieczuleniu, pod kontrolą aparatury RTG, z użyciem specjalistycznych, wyposażonych w mikrosilniki narzędzi. Po oczyszczeniu wnętrza zęba ze zmienionej chorobowo tkanki następuje szczelne wypełnienie kanału biozgodnym kompozytem.

 

Wkładanie wiertła do wiertarki dentystycznej

 

Leczenie kanałowe pierwotne i wtórne – na czym polega różnica?

Leczenie kanałowe pierwotne to leczenie kanałowe zęba, który nigdy wcześniej nie był poddawany zabiegom endodontycznym. Z leczeniem kanałowym wtórnym mamy do czynienia wówczas, gdy ząb leczony w przeszłości kanałowo wymaga powtórnego leczenia endodontycznego. Leczenie kanałowe wtórne najczęściej ma miejsce w przypadku, gdy leczenie pierwotne nie przyniosło satysfakcjonujących efektów, bądź było przeprowadzone nieprawidłowo.